Iphone

Apple phát hành iOS 16

iOS 16 có hơn 10 nâng cấp lớn, cho phép cá nhân hóa màn hình khóa, chỉnh sửa tin nhắn iMessage, dịch văn bản trong ảnh và vi…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào