Hưng Yên

Tổ chức Tết Trung thu năm 2022

Ngày 16.8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2155/UBND-KGVX về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022. Nội dung như sau: Thực hiện…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào