Giá Xăng

Giá xăng về sát 21.000 đồng một lít

Mỗi lít xăng giảm 1.050-1.140 đồng, dầu hạ 330-760 đồng, đưa giá xăng RON 95-III về gần 21.000 đồng một lít, ngang hồi giữa …

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Mỗi lít xăng giảm 450-630 đồng, dầu hạ 380-1.970 đồng, đưa giá xăng về mức thấp nhất từ đầu năm còn giá dầu diesel về ngang …

Giá xăng giảm nhẹ, dầu tăng mạnh

Trong khi mỗi lít xăng giảm 370-430 đồng, dầu lại tăng 1.390-1.430 đồng, ghi nhận lần đầu giá dầu đắt hơn giá xăng. Sau điều…

Giá xăng về sát 26.000 đồng một lít

Từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng giảm 2.710-3.600 đồng, các mặt hàng dầu đồng loạt giảm 1.100-2.380 đồng. Sau điều chỉnh của li…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào